Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Warszawa-Czerniaków (św. Antoni z Padwy) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Warszawa-Czerniaków

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Opis:

Kosciół i szpital bernardynom oddał w 1693 r. Stanisław Herakliusz Lubomirski (EK, 11, kol. 70)

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: św. Antoni z Padwy

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Mazowsze

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: warszawska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1864 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 52.198518 21.056892999999945 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Chemperek Dariusz, Lubomirscy (Stanisław Herakliusz), Encyklopedia katolicka, t. 11: Lu An - "Maryawita", Lublin, 2006, kol. 70
  • Chemperek Dariusz, Lubomirscy (Stanisław Herakliusz), Encyklopedia katolicka, t. 11: Lu An - "Maryawita", Lublin, 2006, kol. 70
  • Chemperek Dariusz, Lubomirscy (Stanisław Herakliusz), Encyklopedia katolicka, t. 11: Lu An - "Maryawita", Lublin, 2006, kol. 70