Klasztor:
Pijarzy, Warszawa-Żoliborz skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1774 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Warszawa-Żoliborz

Nazwa inna/e: Joli Bord, Piękny Brzeg

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Pijarzy

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Skrócona nazwa łacińska: SchP; SP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1774 r.

Opis:

w 1774 r. ks. Augustyn Orłowski, rektor Collegium Nobiulium (wówczas przy ul. Miodowej), kupił część jurydyki Szymanowska na Żolibożu pod budowę konwiktu dla młodzieży szlacheckiej. "Posiadłość objęła teren pomiędzy Wisłą, koszarami Gwardii i rzeczką Bełczącą, a z uwagi na malowniczość zabudowań i ogrodów wokół nich nazwano ją Joli Bord czyli Piękny Brzeg" (wiki: Szymanowska).  do 1775 zbudowano tu kolegium (nazywane też letnią siedzibą CN.

Zapewne nie było tu kościoła!

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium szlacheckie

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Mazowsze

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: warszawska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 1831 r. o budowie w Warszawie cytedeli
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 52.26932859999999 20.981874500000004 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)