Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Warta (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 23.08.2015 22:02

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1457 r.
 • Restytucja

  1929 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 10.03.1898 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Warta

Nazwa inna/e: niem. Liebwart, ros. Варта

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Klasztor oo. Bernardynów, ul. Klasztorna 9, 98-290, Warta, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (043) 829-40-74, email: warta@bernardyni.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Warta

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: klasztor i kościół w dobrym stanie

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1457 r.

Opis:

Fundacja mieszczan: Wartskich, Świętosława i Anny Darmopychów oraz Doroty Kurskiej i Doroty Zarębinej, którzy ofiarowali ziemię pod budowę kościoła i klasztoru oo. Bernardynów. W latach 1795-1836 zakonnicy założyli szkoły elementarnej i średniej oraz seminarium nauczycielskiego.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kujawsko-kaliska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 10.03.1898 r.
  • Opis:

    

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 1929 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.706151 18.626656899999944 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Rulka Kazimierz, Warta, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 258-259
 • Rusecki Innocenty, Klasztor i kościół Ojców Bernardynów w Warcie - miejscem kultu o. Rafała z Proszowic, Kalwaria Zebrzydowska, 1998, s. 30-31
 • Kronika kościelne wewnętrzna, „Przegląd Katolick”, 36, 1898, s. 220