Klasztor:
Bożogrobcy, Wągłczew (św. Klemensa) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 14:41

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1626 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1798 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wągłczew

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Wągłczew 53, 98-285, Wróblew, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 043 82 13 696, email: swklemens53@gmail.com

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Wróblew

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół, ob. parafialny pw. św. Klemensa oraz klasztor, ob. plebania

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bożogrobcy

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia Krzyżowi Pańskiego Grobu Jerozolimskiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Fratres Cruciferi Dominici Sepulchri Hierosolymitani; Fratres Canonici Regulares Custodes Sanctissimi Sepulchri Hierosolymitani

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, rycerskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1626 r.

Opis:

Kościół św. Klemensa fundacji Macieja i Stanisława Łubieńskich, zbudowany w l. 1622-26 przez muratora Jerzego Hoffmana, został oddany przez Łubieńskich bożogrobcom, których generałem był Maciej Łubieński h. Pomian (herb szlachecki), arcyb. gnieźnieński, interrex po śmierci króla Władysława IV, dostojnik, który koronował Jana Kazimierza.

Placówka w chwili kasaty

Charakter dependencji: domicilium

Dom, któremu podlega dependencja: Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)

Wezwanie kościoła: św. Klemensa

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: gnieźnieńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1798 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.593689 18.58730719999994 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Gmurczyk Zbigniew, Wągłczew, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 307