Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Chojnice (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.11.2016 15:11

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1365 r.
 • Kasata częściowa

  Data anulowania kasaty: 1527 r.
 • Restytucja

  1620 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 07.05.1819 r. Data faktycznej kasaty: 22.07.1819 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Chojnice

Nazwa w momencie kasaty: Conitz, Konitz

Nazwa inna/e: kaszb. Chònice lub Chòjnice, niem. Konitz, Conitz; lit. Choinicės, ros. Хойнице [pol. Chojnice, ang. Khoynitse], ukr. Хойніце [pol. Chojnice, ang. Khoynitse]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Wspólnota Szkół Katolickich w Chojnicach (klasztor augustianów-eremitów), ul. Grunwaldzka 1, 89-600, Chojnice, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. pomorskie, pow. chojnicki, tel.: 052 3977087, email: sekretariat@katolik.chojnice.pl

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół klasztorny augustianów, ob. siedziba Katolickiego LO im. Romualda Traugutta

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1365 r.

Opis:

W 1656 r. klasztor został zniszczony w wyniku najazdu Szwedów (EK, 1, kol. 1077)

Pośrednia informacja o Chojnicach zawarta jest w dokumencie wystawionym przez Mestwina II w 1275 roku augustianom z pobliskiej wsi Swornegacie. (Wiki)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Zachodnie

Kraina historyczna: Pomorze Wschodnie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: włocławska [kujawska; kujawsko-pomorska]

Kasata

Kasaty przed 1772
  • Rodzaj: częściowa
  • Data anulowania kasaty: 1527 r.
  • Opis:

   Zakonnicy przeszli na protestantyzm

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
  • Data urzędowa kasaty: 07.05.1819 r.
  • Data faktycznej kasaty: 22.07.1819 r.
  • Opis:

   Zabudowania klasztorne przekazano miejskiemu gimnazjum - umieszczono w nich konwikt. Trzy barokowe ołtarze przeniesiono z kościoła klasztornego do fary, podobnie obraz Matki Boskiej Pocieszenia, który w 1852 r. trafił do kościoła parafialnego w Wieluniu. Obecnie siedziba Katolickiego LO im. Romualda Traugutta.

Restytucja

Restytucje przed 1772
  • Data: 1620 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.6931 17.5612 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
 • Piszcz Edmund, Chojnice, Encyklopedia katolicka, t. 3: Cenzor - Dobaszewski, Lublin, 1979, kol. 213

Foto

Widok od strony pn.-zach., 
Autor: Pici3k. 31.10.2010. Za:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katolickie_Liceum_Ogolnoksztalcace_w_Chojnicach.JPG