Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Widawa skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 23.08.2015 22:37 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1638 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 27.02.1893 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Widawa

Nazwa inna/e: niem. Wiedenbruch (w l. 1943–1945)

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, Rynek Kościuszki 14, 98-170, Widawa, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 043 672-10-14

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. łódzkie, pow. łaski, gm. Widawa

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół pod wezw. Podwyższenia Krzyża Świętego w dobrym stanie, klasztor ob. plebania

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1638 r.

Opis:

Fundacja Wężyków (EK, 20, 460).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Kraina historyczna: Mazowsze

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: warszawska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data faktycznej kasaty: 27.02.1893 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.4382853 18.94211340000004 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Leszczyński Mariusz, Zamość, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1230-1232
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, sygn. KGK V 9, k. 215-224

Foto

Widawa kościół pw. Podwyższenia Krzyża, w zespole dawnego klasztoru bernardyńskiego, obok widoczny fragment budynku klasztornego.
autor: Jacek Bogdan
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Widawa_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_pw._Podwy%C5%BCszenia_Krzy%C5%BCa_%C5%9Aw.JPG