Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Wieluń (Boże Ciało) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1335 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1839 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wieluń

Nazwa inna/e: łac. Velun, ros. Велюнь=Velyun, jid. וויעלון=Wwyʻlwn, czes. Věluň

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Kolegiata Bożego Ciała w Wieluniu (Kościół pw. Bożego Ciała), ul. Augustiańska 8a, 98-300, Wieluń, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Wieluń

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1335 r.

Opis:

Fundacja Kazimierza Wielkiego - wg Encyklopedii Katolickiej fundacja ta miała miejsce w 1350 r. W 1655 r. klasztor został zniszczony w wyniku najazdu Szwedów (EK, 1, kol. 1076-1077)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Boże Ciało

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kujawsko-kaliska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1839 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.2213329 18.56809899999996 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Związek Jan, Wieluń, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 529-530
 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 65-67

Foto

kościół kolegiacki p.w. Bożego Ciała, w zespole klasztornym augustianów
autor: Stefan.p21
żródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Wielun_kolegiata39.jpg