Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Wieluń (Boże Ciało)
1 Pisma i korespondencja przeora 1701-1820; 2 Oświadczenia nowicjuszy o przyjęciu habitu w klasztorze wieluńskim 1815-1816; 3 Korespondencja komisarza generalskiego w Krakowie z augustianami Królestwa Kongresowego, żyjącymi w klasztorze w Wieluniu, po kas, 1701 - 1891 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
1 "Series omnium privilegiorum, actuum et transactionum tum bonorum modo haereditario aquisitorum aliorumque ad informationem scitu necessorium ab erectione ecclesiae tituli Sanctissimi Corporis Christi et monasterii"; Kopiarz dokumentów z XIV-XVIII; 2 "S, 1758 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Inwentarz rzeczy kościelnych jako to: naczynia, apparatów, bielizny i różnych sprzętów klasztoru wieluńskiego, 1842 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Konwent augustianów w Wieluniu przyrzeka odprawianie 5 mszy rocznie w intencji Henryka Talmana, burmistrza wieluńskiego i jego żony Kunegundy, w zamian za nadanie dla klasztoru, 15.10.1391 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Konwent św. Augustyna w Wieluniu zawiera ugodę z miastem w sprawie kloaki klasztornej po murem miejskim i wybudowania przez klasztor wieży obronnej, 02.06.1398 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Kopiarz dokumentów z w XIV-XVIII, ok. 1758
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Rubricella archidiacensis gnesnensis seu directorium officii Divini ad usum fratrum Eremitarum Augustinianorum conventus Vieluniensis, 1720 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Zygmunt I, król polski klasztorowi eremitów w Wieluniu transumuje i potwierdza dokument, w którym Wierzbięta Struś "de Kadschin" [1421.01.13, Wieluń] za zgodą swych braci Macieja, Jana i Mikołaja transumuje i potwierdza dokument, w którym Mikołaj Wirczburg, przeor i zakonnicy tegoż klasztoru [1385.10.18, Wieluń] stwierdzili, że Mikołaj Struś, dziedzic wsi "Nabwisdorf" z żoną Agnieszką darował klasztorowi eremitów łąki i lasy w miejscu zwanym Kopydłów w zamian za 3 msze tygodniowo odprawiane wieczyście, 21.08.1518 r.
wprowadzono: 12.06.2015 12:47 | ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:47