Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Wieluń (Zwiastowanie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:54

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1624 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
 • Restytucja

  1921 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wieluń

Nazwa inna/e: łac. Velun, ros. Велюнь=Velyun, jid. וויעלון=Wwyʻlwn, czes. Věluň

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Zakon Braci Mniejszych Dom Zakonny w Wieluniu oraz Kościół pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, ul. Reformacka 1, 98-300, Wieluń, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 43/843-36-77, email: klasztor@franciszkanie.wielun.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Wieluń

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: klasztor i kościół w stanie dobrym

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1624 r.

Opis:

Fundacja M. Kowalskiego-Wierusza, w 1. poł. XVII w. stanowił on tymczasową siedzibę irlandzkich franciszkanów (EK, 20, 530).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Zwiastowanie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: ziemie: łęczycka, sieradzka, wieluńska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. św. Antoniego z Padwy

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kujawsko-kaliska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 1921 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.22280689999999 18.570420000000013 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Związek Jan, Wieluń, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 529-530