Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wilno (św. Anna, św. Franciszek z Asyżu, św. Bernardyn ze Sieny) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 23:17

Zwiń oś czasu
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wilno

Nazwa/y obecna: Vilnius

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Opis:

Fund. Kazimierz Jagiellończyk.  Jednak nowo wybudowane budynki trzeba było rozebrać w 1500, gdyż groziły zawaleniem. W 1506 wznowiono prace budowlane, którymi kierował sprowadzony z Gdańska Michal Enkinger. Budowę świątyni wsparli Radziwiłłowie – wojewoda wileński Mikołaj a później kardynał Jerzy.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Anna, św. Franciszek z Asyżu, św. Bernardyn ze Sieny

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska = Provincia Lithuaniae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.6831 25.293 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)