Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wilno (św. Anna, św. Franciszek z Asyżu, św. Bernardyn ze Sieny)
Obligi Ignacego i Heleny Ogińskich na zwrot pożyczek zaciągniętych u różnych osób z lat 1732-1787, 1739 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Papiery dotyczące spraw majątkowych klasztoru oo. bernardynów w Wilnie z lat 1650-1797, XVI wiek - XVIII wiek
wprowadzono: 14.02.2014 13:49 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:49
Papiery majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego obejmujące głównie kwity i rachunki różnych osób z lat 1750-1759, ok. 1750 - 1759
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Papiery majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego obejmujące kwity i rachunki różnych osób z lat 1751-1759, ok. 1751 - 1759
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
"Regestra percepty i expensu" ks Bernardynów w Wilnie z lat 1802-1808, 1802 - 1808 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Summy legacyjne klasztorów bernardyńskich w Diecezji Wileńskiej, 1810 - 1828 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Viedornost' kapitalam bernardynskich monastyriej po Vilenskoj Gubernji obratiennym, 1765 - 1842 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Wiadomość klasztoru wileńskiego XX. Bernardynów o kapitałach przy opisaniu onych z przyłączeniem obligów autentycznych — — w roku 1842 marca 9 dnia wygotowana., 1842 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Wiadomość ogólna w aktach wizyt klasztorów Xięży Bernardynów wileńskiego, grodzieńskiego, kowieńskiego, słonimskiego, trockiego, kustyfiskiego i janowskiego w roku 1818 podana, 1815 - 1818 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Wiadomość ogólna w Aktach Wizyt Klasztorów XXży Bernardynów Wileńskiego, Grodzieńskiego, Kowieńskiego, Słonimskiego, Trockiego, Kustyńskiego i Janowskiego z Roku 1818 podana, 1818 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34

1 2 3