Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wilno (św. Anna, św. Franciszek z Asyżu, św. Bernardyn ze Sieny)
Wizyta Klasztoru i Kościoła Parafialnego XX. Bernardynow Wilenskich z Roku 1818, 1818 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru Wileńskiego XX. Bernardynów Roku 1817, 1817 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Wizyta kościoła i całego funduszu XX. Bernardynów wileńskich -- Prowincji Litewskiej za rok 1820 skutkiem ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału rządowego — — dnia 12 miesiąca Augusta sporządzona, 1820 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Wizyta Kościoła i Klasztoru Księży Bernardynow w Gubernyalnem Mieście Wilnie Roku 1856 odbyta, 1856 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Wizyta kościoła i klasztoru Księży Bernardynów w gubernialnym mieście Wilnie r. 1851 odbyta, 1851 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Wizyta Kościoła i Klasztoru Xięży Bernardynów w Gubernialnem mieście Wilnie, Roku 1862 odbyta, 1862 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Wizyta Kościoła i Klasztoru Xięży Bernardynów w Gubernialnym mieście Wilnie roku 1851 odbyta, 1851 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
"Wizyta kościoła i klasztoru xsięży Bernardynów w gubernialnym mieście Wilnie r 1851 odbyta", 1851 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Wizyta Kościoła, Klasztoru i całego Funduszu XX. Bernardynow Wilenskich, Dyecezyi, Gubernii, Powiatu i Dekanatu Wilenskiego Prowincyi Litewskiey za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza, oddziału Rządowego za N[ume]rem 719 D, 1823 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28
Wizyta Kościoła Parafialnego, Klasztoru i całego Funduszu XX. Bernardynów w Gubernij, Powiecie i Dekanacie Wileńskim i w Mieście Wilnie, przez naznaczonych Wizytatorów z Rządu Dyecezalnego Wileńskiego za Rok 1830 odprawiona i we czterech exemplarzach opis, 1830 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28

1 2 3