Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wilno (św. Anna, św. Franciszek z Asyżu, św. Bernardyn ze Sieny)
Визитные описи м-рей: М-ри Бернардинского Ордена: Могилевский, Милентинский (?), Мсциславский, Полоцкий, Оршанский, Рогаческий, Телижский (?), Витебский, Виленский; М-ри Францисканского Ордена: Губинский, Лукомльский, Оршанский, Полоцкий, Сейненский, Сокольниковский; М-ри Капуцинского Ордена: Ходорковский, Брусиловский; М-ри Реформатского Ордена: Жорницкий, Витебский, 1803 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:05 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:05
Визитные описи м-рей: М-ри Бернардинского Ордена: Селицкий, Дубенский, Друйский, Полоцкий, Виленский, Микулинский, Могилевский, Мстиславский, Оршанский; М-ри Францисканского Ордена: Кржеменецкий, Дружкопольский, Комаргродский, Шуйский, Лукомльский, Сенский, Сокольнический, Губинский, Оршанский, Полоцкий, Лысяцкий; М-ри Капуцинского Ордена: Староконстантиновский; М-ри Реформатского Ордена: Дедеркальский, 1797 - 1799 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:05 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:05
Визитные описи м-рей: М-ри Францисканского Ордена: Полоцкий, Сокольниковский, Губинский, Оршанский, Сейненский, Лукомльский, Дрогичинский; М-ри Бернардинского Ордена: Могилевский, Микулинский, Мстиславский, Оршанский, Рогачевский, Витебский, Селицкий, Полоцкий, Виленский; М-ри Капуцинского Ордена: Радомысльский, Ходорковский; М-ри Реформатского Ордена: Рыщевский, Торчинский, Боцьковский, 1810 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:05 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:05
Визитные описи м-рей Францисканского Ордена: Сенский, Оршанский, Лукомльский, Сокольниковский, Полоцкий, Губинский, Лисянский, м-ри Бернардинского Ордена: Веленский, Селижский, Полоцкий, Микулинский, Витебский, Оршанский, Мстиславский, Могилевский, Рогачевский; м-ри Капуцинского Ордена: Ходор ковский, Брусиловский, 1819 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:05 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:05
Виленская консистория о переноске архива из здания кафедрвльного собора в Виленской бернардинский м-рь / Konsystorz wileński o przenosinach archiwum z budynku katedry do klasztoru bernardynów w Wilnie., 1883 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Виленская по-Бернардинская церковь, 1888 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Виленские Бернардинский и Францисканский, Ордена Бернардинок: Виленский св. Михаила и Заречный м-ри, 1851 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Виленские бернардинцы / Bernardyni wileńscy., 1831 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Виленские бернардинцы – арест у них учеников / Bernardyni wileńscy – aresztowanie u nich uczniów., 1827 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Виленские бернардинцы – взыскание долга с разных лиц / Bernardyni wileńscy – ściągnięcie długów od różnych podmiotów., 1830 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15

1 2 3 4 5 6 7