Klasztor:
Dominikanie, Wilno (Duch Święty) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.04.2015 12:03

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1501 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1844 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wilno

Nazwa/y obecna: Vilnius

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1501 r.

Opis:

Fund. Aleksander Jagiellończyk.

Przy klasztorze funkcjonowało studium generale oraz nowicjat. Obszerna biblioteka liczyła w latach świetności ok. 5-6 tys. woluminów, jednak część zbiorów została zniszczona w wyniku pożaru w 1812 r. (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 147.)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Duch Święty

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1844 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.681162 25.28430990000004 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167