Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Wilno (Wniebowzięcie NMP)
Burmistrzowie i rajcy miasta Wilna i opiekunowie kościoła pw. św. Jana w Wilnie wraz z starszymi mistrzami cechów zobowiązują franciszkanów wileńskich do odprawiania w piątki dwóch mszy w kościele św Jana za kopę groszy litewskich, 1529 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Caputus z Kupertynu Jan Donat, doktor sztuk wyzwolonych i telologii oraz klasztor franciszkanów wileńskich nadają Bractwu Miłosierdzia Chrystusowego zrujnowaną kaplicę w kościele NMP na Piaskach w Wilnie z obowiązkiem odrestaurowania, 1615 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Dokumenty klasztoru O.O. Franciszkanów w Wilnie
wprowadzono: 15.04.2014 09:42 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Innocenty X, papież udziela na 10 lat odpustu tym wiernym, którzy w święto Nawiedzenia i Wniebowzięcia NMP będą przebywać i spowiadać się w kościołach franciszkanów w Wilnie i Połocku oraz 100 dni odpustu znajdującym się w ww. kościołach w czasie litanii, 1650 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Innocenty X, papież udziela na 10 lat ołtarzowie św Antoniego z Padwy w kościele franciszkanów wileńskich przywileju uwalniania z czyśćca duszy chrześcijanina przez odprawianie mszy w konkretne dni, 1650 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Innocenty X, papież udziela na okres 10 lat odpustu zupełnego wiernym spowiadającym się w kościele franciszkanów pw św Mikołaja w Wilnie oraz 100 dni odpustu znajdującym się w ww kościele podczas litanii do NMP, 1650 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Inwentarz Kościoła i Klasztoru XX. Franciszkanów Wileńskich do 1szej Klassy zaliczonych z rozporządzenia W. J. X. Wizytatora Łunkiewicza, poszczególe spisany i sporządzony w Roku 1859 Listopada 17 dnia, 1859 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28
Jerzy Radziwiłł, kapłan-kardynał, biskup wileński, książę na Ołyce i Nieświeżu na prośbę franciszkanów wileńskich, wyznacza pierwszą niedzielę po oktawie Wniebowzięcia NMP jako dzień obchodu konsekracji kościoła NMP w Wilnie, 1584 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Katalog Ksiąg w Bibliotece Franciszkanskiey Wilenskiey znaydujących się się Roku 1785 spisany, 1785 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Katalog ksiąg w Bibliotece Xięży Franciszkanów Wileńskich znayduiących się, 1803 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17

1 2 3 4