Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Wilno (Wniebowzięcie NMP)
List w sprawie zbiegłych w latach 1821-1825 z diecezji mińskiej pięciu franciszkanów (Cypriana Hruszty z klasztoru w Prozorokach, Linusa Lasiewicza z klasztoru w Serafinie, Rocha Krzewińskiego, Iwona Walukiewicza i Feliksa Gawińskiego w klasztorze w Wilnie., 13.02.1826 r.
wprowadzono: 16.11.2015 18:58 | ost. aktualizacja: 16.11.2015 18:58
O разрешении Виленским Францисканам займа у Благотворительного обва, 1865 r.
wprowadzono: 02.10.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 02.10.2015 14:25
Бернардинский м-рь в Вильно, Францисканский м-рь в Вильно, 1830 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Визитные описи м-рей Францисканского Ордена: Виленский, Гелванский, Олькеницкий, Ошмянский, Голынанский, Нарвилишский, Колтынянский, Ковенский, Гродненский, Свислочьский, Новогродский, Дрогичинский, Лопеницкий, Щибакпольский, 1818 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Визитные описи м-рей Францисканского Ордена: Виленский, Гелванский, Ошмянский, Голынанский, Нарвилишский, Олькеницкий, Шейбакпольский, Гродненский, Свислочьский, Лопеницкий, Дрогичинский, Колтынянский, Ковенский, Жогинский, 1796 - 1798 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Виленские Бернардинский и Францисканский, Ордена Бернардинок: Виленский св. Михаила и Заречный м-ри, 1851 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Виленские францишканцы / Franciszkanie wileńscy., 1837 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Виленские францишканцы – долг гр. Тизенгауза / Franciszkanie wileńscy – dług hr. Tizenhauza., 1816 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Виленский м-рь Св. Духа, Францисканского Ордена, 1820 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Дополнения к визитациям: М-ри Францисканского Ордена: Виленский, Гельванский, Ковенский, Колтынянский, Олькеникский, Ошмянский, Ольшанский, Нарвилишский, Новогрудский, Гродненский, Шейбакпольский, Лопеницкий, Свислочьский, Дрогичинский, 1812 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:15 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:15

1 2 3 4 5 6