Klasztor:
Karmelici bosi, Wilno (św. Teresy) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 11.05.2016 19:10 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1626 r.
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1844 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wilno

Nazwa/y obecna: Vilnius

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici bosi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Karmelitów Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Carmelitanum Disceatorum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCD

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, medykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1626 r.

Opis:

Fund. Stefan Pac

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Teresy

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1844 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.67462612747536 25.28973650589603 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)