Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Karmelici bosi, Wilno (św. Teresy)
"Acta capituli vilniensis", tomus XV
wprowadzono: 13.03.2014 11:47 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:47
"Acta domus a principio fundationis", XVIII wiek
wprowadzono: 13.03.2014 11:47 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:47
Akceptacja Aleksandra Sapiehy, biskupa wileńskiego dla brewe Klemensa XI ws Bractwa św Józefa, 1669 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:47 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:47
Akta książąt Radziwiłłów, 1664 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:48
Aktykacja przywileju królewskiego na spławianie drzewa, 1745 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:47 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:47
Aktykacja przywileju królewskiego w Trybunale koło Compositi Judicii na spławianie drzewa, 1689 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:47 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:47
Aprobata Władysława IV dla ugodliwego dokumentu karmelitów bosych z przesławnymi mnichami o dom zwany Paszkiewiczowskim, na miejscu którego jest teraz część klasztoru i ich dziedziniec, 1633 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:47 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:47
"Breve historicum Carmelit[arum[ Discalceat[orum] Provinciae Lithanie sub titule et tutela S Casimiri Acta Religiosa, tragicos eventus, revolutiones temporum, principium gesta, facta, clades et plurima promiscua referens, per PF Martinum a Praesentationae, 1738 - 1769 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:47 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:47
Brewe Apostolicum Innocentego XI nadające braciom i siostrom z Bractwa św Józefa odpusty w kościele karmelitów, 1683 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:47 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:47
Brewe Apostolicum Piusa VI nadające Bractwu św Józefa nowe odpusty, 1779 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:47 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:47

1 2 3 4 5 6 7 ... 14