Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Karmelici bosi, Wilno (św. Teresy)
Księga ukazów Konsystorza 1828-1842
wprowadzono: 07.10.2015 06:15 | ost. aktualizacja: 07.10.2015 06:15
List w sprawie zbiegłych z wileńskiego klasztoru karmelitów bosych czterech zakonników., 13.02.1826 r.
wprowadzono: 16.11.2015 18:58 | ost. aktualizacja: 16.11.2015 18:58
Varia 1826-1830, 23.03.1829 r.
wprowadzono: 07.10.2015 06:15 | ost. aktualizacja: 07.10.2015 06:15
Виленские кармелиты босые / Karmelici bosi wileńscy., 1831 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Виленские кармелиты древних правил / Karmelici wileńscy dawnych reguł [trzewiczkowi]., 1837 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Виленские кармелиты / Karmelici wileńscy., 1810 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Виленские кармелиты / Karmelici wileńscy., 1827 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Виленские кармелиты – взыскание долга / Karmelici wileńscy – ściągnięcie długu, 1825 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Виленские кармелиты – взыскание с наследства Славинского / Karmelici wileńscy – ściągnięcie [długu, opłaty] ze spadku Sławinskiego, 1823 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Виленские кармелиты – запрещение давать доходы госпиталю св. Якова / Karmelici wileńscy – zakaz przekazywania dochodów szpitalowi św. Jakuba., 1824 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15

1 2