Klasztor:
Karmelici, Wilno (św. Jerzy) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.04.2015 12:03

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1506 r.
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1796 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wilno

Nazwa/y obecna: Vilnius

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici

Inne przyjęte nazwy polskie: karmelici trzewiczkowi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCarm

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1506 r.

Opis:

Fund. Mikołaj Radziwiłł

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jerzy

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1796 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.6876179 25.28271589999997 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_George,_Vilnius.jpg
autor: Juliux