Klasztor:
Dominikanie, Wilno-Łukiszki (św. Filipa, św. Jakuba) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 24.04.2015 12:44

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1624 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1844 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wilno-Łukiszki

Nazwa/y obecna: Vilnius

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1624 r.

Opis:

Fund. kasztelan smoleński, Jerzy Litawor Chreptowicz.

Biblioteka klasztorna posiadała w 1820 r. zaledwie 26 woluminów. Spowodowane było to pożarem z 1812 r., który strawił niemal cały księgozbiór (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 148-149).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Filipa, św. Jakuba

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1844 r.
  • Opis:

   Kościół stał się kościołem parafialnym.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.690694 25.272222 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)