Klasztor:
Dominikanie, Chotajewicze (św. Barbara m.) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 16.04.2016 15:00

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1681 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Chotajewicze

Nazwa/y obecna: Хатаевічы [pol. Chatajewiczy, ang. Khatayevichy]; Акцябар [pol. Akciabar, ang. Aktsyabar]

Nazwa inna/e: ukr. Жовтень [pol. Żowteń, Żowtenʹ; ang. Zhovten’]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj [rej.] łohojski

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1681 r.

Opis:

Dominikanie przebywali tam w latach 1681-1830. W kościele pw. św. Barbary znajdowały się znakomite organy. Wedle źródeł dominikańskich organistą do 1689 r. był o. Wincenty Bielakowski. (Wiki)

Około 1830 r. klasztorna biblioteka posiadała w swoich zbiorach 86 tomów (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 149).

 

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Barbara m.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.4314 27.7448 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167