Klasztor:
Jezuici, Winnica skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 23:38 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1611 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Winnica

Nazwa/y obecna: Вінниця=Vinnytsya

Nazwa inna/e: niem. Winnyzja, ros. Ви́нница=Vínnitsa

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół i kolegium, ob. archiwum obwodowe

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1611 r.

Opis:

stacja misyjna 1611-19 i 1657-1719, rezydencja 1619-1648 i 1719-1773. Fund. Walentego Aleksandra Kalinowskiego. Nieznane wezwanie kościoła.

Kraina historyczna: Podole

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: rezydencja

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. bracławskie

Kraina historyczna: Podole

Prowincja / Archimandria: Prowincja małopolska = Provincia Minoris Poloniae

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: łucka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.
  • Opis:

   W r. 1773 zakon Jezuitów został skasowany. Parafią zaczęli się opiekować Dominikanie, w r. 1778. kościół bardzo ucierpiał od pożaru, a po trzecim rozbiorze Polski zamieniono go na magazyn wojskowy. W r. 1907 pomieszczenie kościoła zostało adaptowane pod gimnazjum, w rezultacie czego zmieniono główną fasadę. Od 1918 do 1930 r. kościół wykorzystywano jako cerkiew "Światłokazańską" Ukraińskiej Autokefalnej Cerkwi Prawosławnej. W latach 1930 - 1936 do chwili zamknięcia należał do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Podczas okupacji wierni otworzyli cerkiew "Światłokazańską", w 1947 r. ponownie ją zamknięto. Budynek wykorzystywano jako salę gimnastyczną klubu sportowego "Dynamo". Dziś znajduje się tu Obwodowe Archiwum Państwowe. [http://www.pallotyni.kiev.ua/pl/?g-016]

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.233304258427246 28.47659982209018 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Winnica, [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień z zespołem jezuitów, Kraków, 2004, s. 747-748
 • Modzelewska Bożena, Winnica, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 671-672