Klasztor:
Cystersi, Wistycze (św. Zofii) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 10.04.2015 00:02

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1675 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wistycze

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Cystersi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Cystersów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Cisterciensis; Sacer Ordo Cistersiensis

Skrócona nazwa łacińska: OCist

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1675 r.

Opis:

Fund. staraniem Eustachego (Ostafiego) Tyszkiewicza przy współudziale okolicznej szlachty oraz samych cystersów.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Dom, któremu podlega dependencja: Cystersi, Wąchock (NMP, św. Florian)

Wezwanie kościoła: św. Zofii

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Polesie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
  • Opis:

   Na mocy rozporządzenia władz gubernialnych z 10.10.1840 r. kościół pocysterski został przekazany cerkwi prawosławnej, zaś budynki klasztoru przejęło wojsko. W dniu 21.08.1844 r. Departament Spraw Duchownych podjął decyzję o przeznaczeniu budynków klasztornych ma szkołę parafialną, część zaś budynków miał zająć pleban prawosławny. Obecnie wszystkie budynki pocysterskie zostały rozebrane.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 52.2041667 23.68444439999996 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Witkowski Rafał, Wistycze, [w:] Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek (red.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań, 1999, s. 356-360