Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Cystersi, Wistycze (św. Zofii)
Передача гр.-униатскому духовенству упразненного м-ря цистерсов в Вистичах Грод. губ. / Przekazanie greko-katolickiemu (unickiemu) duchowieństwu zniesionego klasztoru cystersów w Wistyczach w guberni grodzieńskiej., 1834 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15