Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Karmelici bosi, Wiśniowiec (św. Michał Archanioł)
"Album Confraternitatis Scapularis ab anno 1685 ad annum praesentem", 1685 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:48
Annales fundationis istius conventus nostri visniovecensis sub tit. S. Michaelis Archangeli, 1733 - 1742 r.
wprowadzono: 13.02.2014 14:48 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:48
Annales - kronika klasztoru
wprowadzono: 13.03.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:48
"Decreta S Congregationis cum approbatione summorum pontificum pro Carmelitis Discalceatis"
wprowadzono: 13.03.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:48
Dokumentacja sum funduszowych, zabezpieczonych na synagodze wiśnickiej na utrzymanie szpitala dla "dziadków" i "babek" przy klasztorze karmelitów bosych w Wiśniowcu, 1672 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:48
Dokumentacja sum funduszowych, zabezpieczonych na synagodze wiśnickiej na utrzymanie szpitala dla "dziadków" i "babek" przy klasztorze karmelitów bosych w Wiśniowcu, 1702 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:48
Dokumentacja sum funduszowych, zabezpieczonych na synagodze wiśnickiej na utrzymanie szpitala dla "dziadków" i "babek" przy klasztorze karmelitów bosych w Wiśniowcu, 1724 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:48
Dokumentacja sum funduszowych, zabezpieczonych na synagodze wiśnickiej na utrzymanie szpitala dla "dziadków" i "babek" przy klasztorze karmelitów bosych w Wiśniowcu, 1724 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:48
Dokumentacja sum funduszowych, zabezpieczonych na synagodze wiśnickiej na utrzymanie szpitala dla "dziadków" i "babek" przy klasztorze karmelitów bosych w Wiśniowcu, 1726 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:48
Dokumentacja sum funduszowych, zabezpieczonych na synagodze wiśnickiej na utrzymanie szpitala dla "dziadków" i "babek" przy klasztorze karmelitów bosych w Wiśniowcu, 1742 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:48

1 2 3 4 5