Klasztor:
Jezuici, Witebsk (św. Józef) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 00:01

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1637 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1820 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Witebsk

Nazwa/y obecna: Віцебск=Viciebsk

Nazwa inna/e: Витебск=Vitebsk

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: kościół św. Józefa (później sobór św. Mikołaja) z klasztorem, zburzony w 1957 r.

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1637 r.

Opis:

Sprowadzeni przez A. Gosiewskiego, wojewodę. Założyli kolegium, które funkcjonowało w latach 1682-1820, od 1648 r. prowadzili szkoły i bursę muzyków, a od 1753 r. konwikt szlachecki (EK, 20, kol. 704).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: św. Józef

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. witebska

Kraina historyczna: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja mazowiecka = Provincia Masoviae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mohylewska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1820 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 55.1833333 30.16666669999995 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Rosowski Witalij, Witebsk, Wiciebsk, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 704-705

Foto

autor: Unknown
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viciebsk._%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA_%281860%29.jpg