Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Witebsk (św. Józef)
Akta majątkowe i procesowe różnych rodzin z lat 1560-1778, 1700 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Akta procesowe jezuitów w Witebsku z Tomaszem Starosielskim z lat 1670-1699, 1670 - 1699 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Akt Wizyty Kollegiow i Rezydencyi Zakonu Jezuickiego w Archi-Dyecezyi Mohilewskiey położonych, odbywaney w Roku 1817, 1817 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Kwity i obligi różnych osób z lat 1609-1793, 1717 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Protest rektora kolegium jezuitów w Witebsku na Aleksandra i Krzysztofa Wienieckich o gwałty dokonane w 1667 r w majątkach klasztornych, 1667 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Różne kwity i skrypty dłużne dotyczące rodziny Ogińskich z lat 1600-1751, 1748 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03