Klasztor:
Pijarzy, Witebsk (MB Szkaplerzna) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 23.03.2015 21:30

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data urzędowa kasaty: 1785 r. Data faktycznej kasaty: 1822 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Witebsk

Nazwa/y obecna: biał. Віцебск=Viciebsk

Nazwa inna/e: ros. Витебск=Vitebsk

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Pijarzy

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Skrócona nazwa łacińska: SchP; SP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Opis:

W latach 1755-1822 prowadzili kolegium (EK, 20, kol. 704).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: MB Szkaplerzna

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. witebska

Kraina historyczna: Ruś Biała

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mohylewska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data urzędowa kasaty: 1785 r.
    • Data faktycznej kasaty: 1822 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 55.1833333 30.166667 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Rosowski Witalij, Witebsk, Wiciebsk, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 704-705