Klasztor:
Norbertanie, Witów (św. Małgorzaty, Augustyna) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1179 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1819 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Witów

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół, ob. parafialny pw. św. Małgorzaty, klasztor, ob., zachowane także: wieża obronna (dzwonnica-brama), ogród (park), kuchnia, spichrz

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Norbertanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Premonstratensów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Candidus et Canonicu Ordo Praemonstratensis

Skrócona nazwa łacińska: OPraem

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kanonickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1179 r.

Opis:

Fund. Wit z Chotla

Opactwo norbertanów zostało założone w 2. poł. XII w., w kolejnym wieku uległo zniszczeniu, następnie je odbudowano. Ok. 1470 r. zostało ufortyfikowane, w 1657 r. spustoszone przez Szwedów, w 1710 r. stanowiło siedzibę obrad Trybunału Koronnego (z powodu epidemii panującej w Piotrkowie Trybunalskim) (EK, 20, kol. 720).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: św. Małgorzaty, Augustyna

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: ziemie: łęczycka, sieradzka, wieluńska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kujawsko-kaliska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1819 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 51.3660041 19.76360640000007 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Geryn Katarzyna, Witów, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 720
 • Geryn Katarzyna, Witów, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 720

Foto

autor: Aisog
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wit%C3%B3w,_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Ma%C5%82gorzaty_i_%C5%9Bw._Augustyna.jpg