Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Norbertanie, Witów (św. Małgorzaty, Augustyna)
Antiphonarium sacri et canonici ordinis Praemonstratensis pro conventu vitoviensi per pe. Adalbertum Wolbromski eiusdem ordinis proffessum A.D. 1703, 1703 r.
wprowadzono: 02.07.2014 14:51 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 14:51
Formuła przysięgi złożonej przez Aleksandra Pieniążka, opata klasztoru norbertanów w Witowie, przysłana przez stolicę apostolską, a podpisana przez opata Pieniążka U dołu: 1739, marzec 8, Witów Aleksander Działyński, biskup sufragan kujawski, stwierdza od, ok. 1739
wprowadzono: 14.02.2014 12:20 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 12:20
[I.N.] Sąd polubowny w osobie Piotra, plebana piotrkowskiego, Macieja, wikarego piotrkowskiego, Michała, dziedzica z Radunii, Mikołaja i Macieja, mieszczan piotrkowskich, wydaje wyrok w sprawie między Piotrem z Milejowa, rektorem kościoła św. Marii Magdaleny w diecezji gnieźnieńskiej a sołtysami z Krzyżanowa (Janem Rosikiem?, Andrzejem Rosikiem? i Marcinem Wroną) o niepłacenie mesznego, 22.08.1415 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Kazimierz, król polski, wymienia wieś królewską Piekary w ziemi sieradzkiej na Żelazne Nogi w ziemi sandomierskiej, należącą dotąd do klasztoru norbertanów w Witowie, 10.03.1359 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:21 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:21
Martinus abbas Vythoviensis ordinis Praemonstratensis, commissarius et vicarius Huberti abbatis Praemonstratensis, excommu nicationis sententias et censuras ecclesiasticas contra moniales coenobii b. Mariae Magdalenae extra muros Plocenses promulgat, quae moniales Nicolaum fratrem ord. Praemonstratensis per praedictum abbatem Martinum in praepositum institutum ab ipsa praepositura repulerunt, et insuper Swantochnam abbatissam, Annam, Zophiam alisque moniales et fratrem Mathiam de Thurzecz. Johannem Brzeczka, Stanislaum et Martinum oganistam, fratres monasterii Brzeznensis, in dictam praeposituram intrusos, ad iudicium suum in Vythov concitat atque transumit litteras sequentis tenoris: 1488, september 28, in monasterio Praemonstratensi. Humbertus abbas monasterii Praemonstratensis excommunicationis sententias, per Martinum abbatem Vythoviensem contra moniales coenobii b. Mariae Magdalenae extra muros Plocenses promulgatas, ratificat et praefato Martino, si necesse fuerit, brachium saeculare advocare atque Sbigneum archiepiscopum et primatem in coadiutorem assumere permisit, 16.12.1488 r.
wprowadzono: 14.02.2014 13:49 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:49
Michał król polski transsumuje i potwierdza następujące dokumenty: Zygmunt I król polski nadaje klasztorowi premonstratensów w Witowie 2 bałwany soli corocznie z żup krakowskich; Zygmunt III potwierdza powyższy dokument; Jan Kazimierz król polski potwierd, 22.10.1669 r.
wprowadzono: 13.06.2014 10:19 | ost. aktualizacja: 13.06.2014 10:19
Okupacja suprymowanego zgromadzenia ks.ks. kanoników premonstrateńskich w Witowie, 1819 r.
wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00
Processus R. D. Georgii Denhoff commendatarii abbatis Vitoviensis Ord. Praem. promovendi ad episcopatum Camenecensem, nec non super statu ejusdem Episcopatus, 1685 r.
wprowadzono: 14.02.2014 13:49 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:49
Processus R. D. Vespasiani Lanckoroński abbatis Vitoviensis ad eclesiam cathedralem Camenecensem promovendi, nec non super statu ejusdem Ecclesiae, 1669 r.
wprowadzono: 14.02.2014 13:49 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:49
Stanisław zwany Pczołka, sołtys z Milejowa, sprzedaje 1 łan tzw. dział "na trzy pola" w Milejowie pracowitemu Bartłomiejowi zwanemu Jaroszewicz, kmieciowi w tymże Milejowie, 1441 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22

1 2