Klasztor:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Wolbrom (św. Katarzyny) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1628 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wolbrom

Nazwa inna/e: niem. Wolfram, Wohlborn, dawniej Wolwrami, Wolwram, Nowe Miasto Wolwramów

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Parafia św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Wolbromiu (Zespół klasztorny kanoników regularnych św. Augustyna), ul Krzywa 2, 32-540, Wolbrom, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (32) 644-10-27

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. Wolbrom

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: klasztor, ob. plebania, kościół parafialny św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Zgromadzenie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kanoników Regularnych Świętego. Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Canonicarum Regularium Santi Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kanonickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1628 r.

Opis:

Sprowadzeni przez ks. Marcina Wolbrama (wiki: Wolbrom).

W parafii Wolbrom znajdowała się biblioteka zakonna, która liczyła około 600 woluminów, korzystali z niej zapewne uczęszczający do szkoły parafialnej, która stała na wysokim poziomie kształcenia, dzięki gwarancji danej M. Wolbramowi, który w tekście fundacji zastrzegł, iż rektorem mógł zostać tylko absolwent uniwersytetu ze stopniem bakałarza. Biedniejsi uczniowie wolbromskiej szkoły mogli korzystać także ze stypendium naukowego dla zdolnej młodzieży. Zgromadzenie wolbromskie zazwyczaj składało się z dwóch lub trzech kanoników, a w szczytowym okresie - czterech lub pięciu (Strona parafii: historia).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Katarzyny

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja krakowska pw. Bożego Ciała

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kielecko-krakowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.
  • Opis:

   Kasata była karą za aktywność patriotyczną zakonników zarówno w czasie powstania, jak i w okresie przedpowstaniowym. Ostatni prepozyt wolbromski, Jan Grzesiewicz CRL, przeniósł się wraz ze swymi współbraćmi do klasztoru na Jasnej Górze, gdzie zabrał ze sobą wszystkie pieczęcie i dużą część dokumentów dotyczących wolbromskich kanoników regularnych. Po jego śmierci w klasztorze jasnogórskim wyżej wymienione rzeczy zaginęły (Strona parafii: historia).

   Budynek klasztorny pełni funkcję plebanii, zachował się także kościół parafialny św. Katarzyny Aleksandryjskiej (EK, 20, kol. 878).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.3860845 19.759689900000012 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wlaźlak Władysław Piotr, Wolbrom, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 878