Klasztor:
Jezuici, Wornie (św. Piotr ap.) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 21.02.2017 19:36 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1623 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 21.07.1773 r. Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Przejęty od:
Przejęty przez:
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wornie

Nazwa/y obecna: lit. Varniai

Nazwa inna/e: żmudz. Varnē, niem. Medeniken, ros. Варняй; Medininkai, Miedniki

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Zemaiciu vyskupystes muziejus (misja i seminarium jezuitów), S. Daukanto g. 6, 88318, Varniai, Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] telszański, raj. [rej.] mozyrski

Dodatkowe informacje o położeniu: nad rzeką Wirwitą (Wornianką) między jeziorami Łukszta i Birżule; W latach 1417–1864 były stolicą biskupstwa żmudzkiego, w latach 1219–1795 uważane były za stolicę Księstwa Żmudzkiego

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: Obecnie siedziba muzeum

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji: 1623 r.

Typ fundacji: kościelna

Opis:

fund. bp żmudzki Mikołaj Pac.
Sporadycznie pracowali tu w l. 1583-1608. 1614 rozważali założenie tu kolegium (powstało w Krożach). od 1623 stała stacja misyjna i Seminarium duchowne przy drewnianej kaplicy, zwyle 2 jezuitów, jeden - teolog biskupa, kapelan podczas wizytacji i kaznodzieją żmudzkim, drugi - kaznodzieją polskim i prof. teologii moralnej. W l/ 1629-1742 seminarium mieściło się w Krożach. W 1742 ponownie w Worniach, ale do 1762 prowadzą je pijarzy. Jezuici wracają 1762. 1774 - misjonarze

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: ks. żmudzkie

Kraina historyczna: Żmudź

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: żmudzka

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: stacja misyjna i seminarium diecezjalne

Wezwanie kościoła: św. Piotr ap.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: ks. żmudzkie

Kraina historyczna: Żmudź

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: żmudzka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data urzędowa kasaty: 21.07.1773 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:

Likwidacja nie poprzez kasatę

Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 55.743995 22.37194139999997 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Opracowane na podstawie:
 • Wornie, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień z zespołem jezuitów, Kraków, 2004, s. 759
Inna wybrana:
 • Wołonczewski Maciej, Biskupstwo żmudzkie, Kraków, 1898, & 197, s. 164-165
Strony na temat miejscowości:
Inne linki:

Foto

dawne seminarium z kościołem, ob. muzeum, 6.09.2008
za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Varni%C5%B3_muziejus3.JPG