Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Woźniki (Stygmaty św. Franciszka z Asyżu) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:54 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1660 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 08.12.1836 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Woźniki

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Klasztor franciszkanów, Woźniki 16, 62-065, Grodzisk Wielkopolski, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. wielkopolskie, pow. grodziski, gm. Grodzisk Wielkopolski

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1660 r.

Opis:

Pierwszy kościół wybudowany tzw. murem pruskim został konsekrowany 3.07.1662 r. Po pożarze z 1706 r. wybudowano murowany kościół według projektu Jana Catenazziego w latach 1711-1723. Jego fundatorem był kasztelan śremski Franciszek Mielżyński. Zabudowania klasztorne powstały w 1727 r. dzięki Michałowi Kazimierzowi Raczyńskiemu. Klasztor w Woźnikach służył jako dom studiów prowincji wielkopolskiej. Przy klasztorze funkcjonowała także drukarnia. Po kasacie planowano stworzyć tam dom księży demerytów, jednak odstąpiono dobra Konstancji Mielżyńskiej w zamian za budowę nowej szkoły. Kościół stał się grobowcem rodziny Mielżyńskich. Na początku XX w. zabudowania zakupiła rodzina Kurnatowskich. W czasie II wojny światowej kościół pełnił rolę magazynu ram okiennych. Po zakończeniu działań wojennych właścicielem zabudowań stał się Skarb Państwa a użytkownikiem Lasy Państwowe. Dopiero w październiku 1975 r. kościół i klasztor zostały przekazane archidiecezji poznańskiej. 11.07.1978 r. w zabudowaniach pojawił się pierwszy franciszkanin. W 1984 r. Kuria Metropolitalna zrzekła się swoich praw własności kościoła i klasztoru, dzięki czemu franciszkanie mogli podpisać dokument stwierdzający, że fundacja jest ponownie własnością klasztoru.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Stygmaty św. Franciszka z Asyżu

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. św. Antoniego z Padwy

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: poznańska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 08.12.1836 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.25326527976308 16.462477005248957 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Janusz Szteinke, Klasztor w Woźnikach - jeden z domów Wielkopolskiej Prowincji Reformatów pw. św. Antoniego z Padwy, Klint Paweł, Pańczak Alojzy (red.), Klasztor Franciszkanów w Woźnikach. Dzieje, ludzie, budowle, Woźniki, 2011, s. 29-39
 • Syrach Janicki, Dzieje fundacji woźnickiej w latach 1795-1987, Klint Paweł, Pańczak Alojzy (red.), Klasztor Franciszkanów w Woźnikach. Dzieje, ludzie, budowle, Woźniki, 2011, s. 41-65

Foto

Klasztor i kościół w Woźnikach (aut. Przemysław Malkowski)