Klasztor:
Kanoniczki regularne św. Augustyna, Wrocław (św. Jakub ap. (Większy)) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 30.07.2015 21:57 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  koniec XIII w.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 19.11.1810 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wrocław

Nazwa w momencie kasaty: Breslau

Nazwa inna/e: Wyspa Piaskowa, Sandinsel; Panny na Piasku; łac. Wratislavia lub Vratislavia lub Budorgis, śl-niem. Brassel, czes. Vratislav, węg. Boroszló

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna/Uczelnia Heleny Chodakowkiej - Wydział Prawa i Administracji, Św. Jadwigi 12, 50-266, Wrocław-Stare Miasto, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska
 • Cerkiew pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego (St Anna-Kirche), Św. Jadwigi 13, 50-266, Wrocław-Stare Miasto, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. dolnośląskie, pow. Wrocław, gm. Wrocław

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: cerkiew i szkoła

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: niem. Augustinerinnen

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Kanoniczki Regularne św. Augustyna

Obrządek: inny

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: koniec XIII w.

Opis:

Data fund. i fund. nieznani. Pierwsza wzm. 6.10.1299 r. Niektórzy datują nawet na 2. poł. XII w. (Deptuła), inni na 2. poł. XIII w., lata. 80. H. Manikowska przypuszczała, że wcześniej były tu beginki. Fund. rycerska lub mieszczańska.
Kapelanami byli kanonicy regularni św. Augustyna z położonego na przeciwko opactwa NMP. Klasztor zniszczony w 1632 r., siostry schroniły sie u klarysek. Barokowy kościół (1686-90) i klasztor (1711-5).
Zachowałą się wizytacja z 18.03.1719 r. (AAWr, sygn. AA IIb, Visitatio quinque monasteriorum..., s. 20-32/
W 1852 r. kościołowi klasztornemu przywrócono funkcje sakralne, ale pod zmienionym wyznaniem - św. Anny.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jakub ap. (Większy)

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
  • Data faktycznej kasaty: 19.11.1810 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.114638 17.040347 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Pobóg-Lenartowicz Anna, Kanoniczki na wrocławskim Piasku. Perspektywy badawcze, [w:] Radzimiński Andrzej, Karczewski Dariusz, Zyglewski Zbigniew (red.), Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), Bydgoszcz-Toruń, 2010, s. 183-194
 • Heluszka Joanna, Stan badań nad dziejami klasztoru kanoniczek regularnych pw. Św. Jakuba we Wrocławiu, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, 34, 2014, s. 231-243
 • Mrozowicz Wojciech, Kanoniczki regularne, Harasimowicz Jan (red.), Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, 2006, s. 344-345