Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kanoniczki regularne św. Augustyna, Wrocław (św. Jakub ap. (Większy))
Henryk, ks. Śląska, pan Lubina i Oławy, sprzedaje czynsze i dochody z podanych dóbr w okr. oławskim klasztorowi Św. Anny we Wrocławiu, 17.09.1408 r.
wprowadzono: 27.06.2014 08:22 | ost. aktualizacja: 27.06.2014 08:22
Henryk, ks. Śląska, pan Lubina i Oławy, sprzedaje czynsze i dochody z podanych dóbr w okr. oławskim klasztorowi Św. Anny we Wrocławiu, 17.09.1408 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:32 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:32
Henryk Smet, mieszczanin wrocławski, sprzedaje 8 grzywien czynszu z połowy swego domu na Nowym Targu Mikołajowi Bunczelern, mieszczaninowi wrocławskiemu, jego synowi Janowi i potomnym, 26.03.1414 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:32 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:32
Henryk Smet, mieszczanin wrocławski, sprzedaje 8 grzywien czynszu z połowy swego domu na Nowym Targu Mikołajowi Bunczelern, mieszczaninowi wrocławskiemu, jego synowi Janowi i potomnym, 26.03.1414 r.
wprowadzono: 27.06.2014 08:22 | ost. aktualizacja: 27.06.2014 08:22
Jan, bp wrocławski, potwierdza statuty klasztoru Św. Anny we Wrocławiu, nadane przez biskupa Rudolfa, 30.05.1489 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Jan, bp wrocławski, potwierdza, że niegdyś Barbara, córka Grzegorza Spigeler, potwierdziła, że Barbara Losakynne zapisała jej 4 grzywny czynszu ze swych dóbr Recke (?) wobec członków ławy miejskiej, a po jej śmierci mają one przypaść szpitalowi. Obecnie grzywny są w posiadaniu klasztoru Św. Anny we Wrocławiu, 30.03.1486 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Jodok, opat klasztoru NMP Na Piasku we Wrocławiu, Stanisław, przeor wraz z konwentem, stwierdzają, że w klasztorze Św. Anny mają być grzebane umarłe kanoniczki. Uzyskiwane pieniądze z czynszów mają być przekazywane na budowę lub przebudowę obiektów klasztornych. Opat potwierdza dotychczasowe prawa i przywileje klasztoru, 30.09.1440 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:38 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:38
Maciej król Węgier i Czech, poświadcza posiadłości klasztorowi Św. Anny we Wrocławiu, uwalnia te posiadłości od opłat na rzecz władz miejskich i nadaje mniszkom nowe przywileje, 14.02.1475 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:26 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:26
Mniszka Anna Jacobinne przekazuje klasztorowi Św. Anny we Wrocławiu grzywnę czynszu w związku ze swoim wstąpieniem do klasztoru, 08.05.1416 r.
wprowadzono: 27.06.2014 08:22 | ost. aktualizacja: 27.06.2014 08:22
Mniszka Anna Jacobinne przekazuje klasztorowi Św. Anny we Wrocławiu grzywnę czynszu w związku ze swoim wstąpieniem do klasztoru, 18.05.1416 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:32 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:32

1 2 3 4 5 6