Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kanoniczki regularne św. Augustyna, Wrocław (św. Jakub ap. (Większy))
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Elżbieta Malczerynne przekazała swej córce Katarzynie 3 grzywny czynszu ze swego domu przy ul. Łaciarskiej (Altbusirgasse), 17.09.1445 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:38 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:38
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Grzegorz Schelleschmidt przekazał Bernardowi Schelleschmidt, pisarzowi miejskiemu, część sądownictwa i 3 grzywny czynszu z domu Elżbiety Malczerynne przy. ul. Łaciarskiej (Altpusser gasse), 11.09.1500 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Hannus Hawnolt i Mathis Lewe zeznali, że mistrz Tomasz Selheyner przekazał mniszce Annie Schewiczynne, z klasztoru Św. Anny, 2 grzywny czynszu z domu na Nowym Targu (Newmargte), 11.04.1483 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Hanus Hawnolt i Mikołaj Grundt zeznali, że czerwonoskórnik Grzegorz von Hunnern przekazał klasztorowi Św. Anny we Wrocławiu 3 wiardunki czynszu z dwóch domów i kramu szewskiego przy ul. Szewskiej (Szubrucke), koło bramy Św. Macieja (sand Mathis Thore), 18.04.1477 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Jan Rauschke, jako pełnomocnik Anny Sperlyngynne, żony Jorge Schellenschnuds, posiada podane czynsze z domu przy ul. Łaciarskiej (Altbussergasse), które opłaca klasztorowi Św. Anny we Wrocławiu, 05.10.1494 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Katarzyna i Matis Ollern przekazali klasztorowi Św. Anny grzywnę czynszu ze swego domu przy ul. Łaciarskiej (Altbusergassen), 31.08.1498 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Katarzyna Malczynne, siostra z klasztoru Św. Anny we Wrocławiu z mistrzem Bernardem, przekazali Barbarze Buntslynn z konwentu Św. Anny, 2 grzywny czynszu ze swego domu na Nowym Targu (Newmargte) koło ul. Św. Wita (Weigassen), 06.10.1497 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Krzysztof Michilsdorf i Prokop Friburg zeznali, że Jakub Hazelberg, pisarz miejski, przekazał mniszce Małgorzacie Gossingerynnen z klasztoru Św. Anny 3 grzywny czynszu z domu Pawła Trypenmachera na wyspie Piaskowej (Sande), 07.07.1458 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:26 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:26
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Małgorzata Beherynne z dwiema starszymi mniszkami z klasztoru kanoniczek, przekazały w darze klasztorowi kanoniczek podane dobra, 14.02.1444 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:38 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:38
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Małgorzata Bernwoldynne, piekarzowa, przekazała klasztorowi Św. Anny we Wrocławiu swe dobra, 13.04.1442 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:38 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:38

1 2 3 4 5 6