Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kanoniczki regularne św. Augustyna, Wrocław (św. Jakub ap. (Większy))
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Paszek Kunat von Wettewitz zeznał, że Wawrzyniec Cosla przekazał klasztorowi Św. Anny we Wrocławiu 5 grzywien czynszu i 10 gr, 30.11.1447 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:26 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:26
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że piekarz Andrzej Franckensteyn przekazał Piotrowi Freiburgen 4 grzywny czynszu ze swego domu na wyspie Piaskowej (Sande) i ze swego kramu piekarskiego konwentowi klasztoru Św. Anny, 13.04.1453 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:26 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:26
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Piotr Kirsten i Mikołaj Greyeling w imieniu rady zeznali, że 31 XII (in vigilia Circumcisionis) Paweł Trypenmacher przekazał Jakubowi Hazelberg, pisarzowi miejskiemu, 3 grzywny czynszu ze swego domu na wyspie Piaskowej, 10.01.1449 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:26 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:26
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że posłaniec Matis Neuman przekazał Piotrowi Freiburgen, na ręce Doroty z klasztoru Św. Anny Na Piasku we Wrocławiu, pół grzywny czynszu ze swego domu przy ul. Szewskiej (Schubrucke), obok domu opatów lubiąskich, 19.02.1451 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:26 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:26
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Szymon Grund przekazał Mikołajowi Hofeman 2 grzywny czynszu ze swego domu na wyspie Piaskowej (Sande), na ręce Barbary Gregor, córki Spiglera, mniszki z klasztoru Św. Anny, 17.08.1481 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Tomasz Crowssen przekazał klasztorowi Św. Anny we Wrocławiu czynsz z jatki mięsnej przy starych jatkach przy ul. Odrzańskiej (Odergassen), 08.01.1496 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Tomasz Grunze przekazał klasztorowi Św. Anny we Wrocławiu 2 grzywny czynszu z kramów przy ul. Odrzańskiej (Odergasse), 26.04.1471 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:26 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:26
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Wawrzyniec Gassel, mieszczanin wrocławski, przekazał 2 grzywny czynszu z domu zw. Bibernellyn konwentowi klasztoru Św. Anny we Wrocławiu, 06.10.1497 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Weronika Prolynne zapisała klasztorowi Św. Anny czynsz z dwóch domów przy poprzecznej, 27.01.1496 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Wymienieni ławnicy m. Wrocławia stwierdzają, że Baltazar Seyfrid, piekarz, przekazał Annie Weygelynne z klasztoru Św. Anny we Wrocławiu 5 grzywien czynszu ze swego domu przy ul. Oławskiej (Oluschengasse), 16.08.1471 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:26 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:26

1 2 3 4 5 6