Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Kanoniczki regularne św. Augustyna, Wrocław (św. Jakub ap. (Większy))
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List Büschinga do Geislera dotyczący obrazów z kościoła św. Anny na Piasku we Wrocławiu, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List Büschinga do zwierzchnika żeńskiego klasztoru św. Jakuba we Wrocławiu w sprawie muzykaliów, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List GKS do Büschinga dotyczący obrazów i książek z klasztoru żeńskiego św. Jakuba i kościoła przyklasztornego św. Anny na Piasku we Wrocławiu, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List GKS do Büschinga dotyczący obrazów i książek z klasztoru żeńskiego św. Jakuba i kościoła przyklasztornego św. Anny na Piasku we Wrocławiu, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, Pismo Büschinga do GKS w sprawie obrazów z klasztoru św. Jakuba we Wrocławiu, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, Protokół Büschinga dotyczący przekazania klasztoru św. Jakuba we Wrocławiu, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, Protokół Büschinga z przejęcia dokumentów z klasztoru św. Jakuba we Wrocławiu, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, Sprawozdanie Büschinga z przejęcia klasztoru św. Jakuba we Wrocławiu (biblioteka, archiwum, dzieła sztuki), 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:56
Uebersicht des Zustandes der Exconventualen des ehemaligen Jungfrauen Stiftes ad S. Annam auf dem Sande in Breslau wahrend des Interimistici von der Aufhebung bis inclusive May 1812, 1812 r.
wprowadzono: 30.07.2015 21:54 | ost. aktualizacja: 30.07.2015 21:54
Verzeichniß der Stifts- und Kloster-Kirchen in Schlesien Breschlauscher Diözes mit welcher keine Seelsorge verknüpft ist, nr 1, 1810 r.
wprowadzono: 30.07.2015 21:50 | ost. aktualizacja: 30.07.2015 21:54

1 2