Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Wrocław (św. Wojciecha)
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Wacław Eynsiedel przekazał Barbarze Feygensteynynne grzywnę rocznego czynszu z domu Hansa Bowmgarte przy ul. Oławskiej (Olisschen gassen), 14.11.1455 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:26 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:26
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Weyss Matis oskarżył Katarzynę, żonę Niklasa Fleyrynynne, 21.01.1457 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:26 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:26
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że Wysche Matis przekazał dom przy ulicy poprzecznej (Tepper Gasse), 28.05.1445 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:38 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:38
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia stwierdzają, że zawarto układ, w którym brat Hanus Curyng z klasztoru dominikanów we Wrocławiu, posiada dochody z domu Marcina Camencz przy ul. Kuźniczej (Smedebrucken) i z 2 kramów z obuwiem, 14.11.1460 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:26 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:26
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia swierdzają, że radni Mikołaj Sachse i Piotr Ruster rozstrzygnęli spór między Stefanem Frukegil a Magdaleną von Lipticz, 20.10.1413 r.
wprowadzono: 27.06.2014 08:22 | ost. aktualizacja: 27.06.2014 08:22
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia swierdzają, że radni Mikołaj Sachse i Piotr Ruster rozstrzygnęli spór między Stefanem Frukegil a Magdaleną von Lipticz, 20.10.1413 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia zatwierdzają układ, na mocy którego bracia z klasztoru dominikanów we Wrocławiu zastawili Marcinowi Bornsagtes i jego żonie Jadwidze ½ słodowni, 12.03.1481 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia zatwierdzają układ w sprawie zastawionej łaźni przy ul. Oławskiej (Olschenbadestuben), 13.08.1496 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Wymienieni ławnicy miasta Wrocławia zatwierdzają zawarcie układu między Mikołajem Schulcz a Mikołajem Andrisgner o 3 domy przy targu zbożowym (Korn Marckt), na rogu Rynku i ul. Świdnickiej (Sweidniczen gasse), które zostały zastawione za 70 grzywien groszy, 06.07.1492 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45
Wymienieni ławnicy sądu krajowego w Brzegu potwierdzają Janowi Mechewicz, przeorowi klasztoru dominikanów w Brzegu, posiadanie rybołówstwa w Odrze, od mostu do ostatniego młyna, 14.04.1467 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:26 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:26

1 ... 30 31 32 33 34 35 36