Klasztor:
Jezuici, Wrocław (Najśw. Imię Jezus) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 10.04.2015 00:02 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1562 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1773 r. Data faktycznej kasaty: 1776 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wrocław

Nazwa w momencie kasaty: Breslau

Nazwa inna/e: łac. Wratislavia lub Vratislavia lub Budorgis, śl-niem. Brassel, czes. Vratislav, węg. Boroszló

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Uniwersytet Wrocławski, Plac Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław-Stare Miasto, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska
 • Kościół Imienia Jezus, Plac Uniwersytecki, 50-137, Wrocław-Stare Miasto, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska
 • Zakład Antropologii PAN i Katedra Biologii Człowieka UWr, Muzeum Człowieka, Kuźnicza 35, 50-138, Wrocław-Stare Miasto, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. dolnośląskie, pow. Wrocław, gm. Wrocław

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1562 r.

Opis:

Fundacja biskupia. Pierwsza fundacja miała miejsce w 1562 r., ale się nie powiodła. Drugą próbę (również nieudaną) podjęto w 1572 r., trzecią w 1581 i ta misja utrzymała się do 1595. Ostatnia, tym razem udana próba miała miejsce w 1638 r., kiedy to powstało gimnazjum, w 1645 r. podniesione do rangi kolegium.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: Najśw. Imię Jezus

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data urzędowa kasaty: 1773 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1776 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.113948 17.034591 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Lec Zdzisław, Rabe Carsten, Jezuici, [w:] Jan Harasimowicz (red.), Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, 2006, s. 325