Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Jezuici, Wrocław (Najśw. Imię Jezus)
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List akademickiej komisji organizacyjnej do Büschinga w sprawie pomieszczeń w klasztorze na Piasku przeznaczonych na wystawę malarstwa, 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List Büschinga do GKS w sprawie obrazów z kościoła św. Agnieszki we Wrocławiu i z krużganka kościoła reformatów w Mrozowie, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List Büschinga w sprawie wyposażenia kościoła św. Agnieszki we Wrocławiu, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List Hoetzla, kuratora i kaznodziei kościoła św. Doroty we Wrocławiu, do Büschinga w sprawie przekazania do tej świątyni dwóch ołtarzy, tabernakulum na ołtarz główny oraz obrazów z „zamkniętych” kościołów, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 4, List Johanna Groegera do Büschinga dotyczący biblioteki w budynku klasztoru na Piasku we Wrocławiu, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 4, Pismo Büschinga do Friedricha z zapytaniem o klasztor na Piasku, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 4, Pismo GKS do Büschinga w sprawie budynku klasztoru na Piasku (?), 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50