Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Norbertanie, Wrocław (św. Wincentego)
Andrzej de Rosslawicz, oficjał wrocławski, stwierdza, że opat klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu nadał Tyczkowi ogród koło kościoła Św. Macieja, 07.10.1345 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:17 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:17
Andrzej de Rosslawicz, oficjał wrocławski, stwierdza, że Wilczko z Sośnicy (Schosnicz), kanonik wrocławski, sprzedał klasztorowi Św. Wincentego we Wrocławiu pręt ogrodu między Sośnicą a Gaustonisse (?), 03.03.1347 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:17 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:17
Antiphonarium, 1495 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:36 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:36
Antiphonarium. Pars aevista, XV wiek
wprowadzono: 08.05.2014 11:36 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:36
Antiphonarium. Pars hiemalis, XV wiek
wprowadzono: 08.05.2014 11:36 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:36
Apeczko, kanonik i oficjał wrocławski, oznajmia, że Bolesław, ks. legnicki, sprzedał Janowi, s. Salomona i Beruszowi, mieszczanom wrocławskim, 40 łanów w Małujowiach (Molwicz), w okr. Brzeskim, 30.11.1337 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:17 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:17
Apeczko, kanonik i oficjał wrocławski, oznajmia, że Elżbieta, wdowa po Mokirlynie z Wrocławia, za zgodą dzieci Stanisława, Tomasza, Mikołaja, Franczelina i Jadwigi, nadała po swej śmierci klasztorowi Św. Wincentego we Wrocławiu ogród, 30.01.1338 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:17 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:17
Apeczko, scholastyk i oficjał wrocławski, stwierdza w obecności Jana Brabantczyka i Jana Schonhals, premomstratensów z klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu, jako jego prokuratorów, że Michał, pleban z Siemidrożyc (Symidrosicz) odstąpił Mikołajowi, opatowi i konwentowi tegoż klasztoru, dziesięciny z 3 łanów w Jakubkowicach (Czepancowicz), 02.10.1342 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:17 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:17
Apeczko, scholastyk i oficjał wrocławski, zatwierdza pełnomocnictwo bratu Mikołajowi z klasztoru w Henrykowie, dla zawarcia ugody z klasztorem Św. Wincentego we Wrocławiu, w sprawie zamiany dziesięciny ze Stachowa (Stachow), Lipowej (Lypicz) i Sadowic (Sadowicz), na 2 grzywny czynszu rocznie i potwierdza dokument z 30 VIII t. roku, 01.10.1344 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:17 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:17
Apeczko scholastyk i oficjał wrocławski oznajmia, że Petirman z Wierzbnej (Wirbna) koło Świdnicy zobowiązał się oddać Wilhelmowi, plebanowi w Sobocisku (Czobticz), miarę żyta i miarę owsa rocznie z 2 łanów w Jankowicach (Jancowicz), 03.04.1343 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:17 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:17

1 2 3 4 5 6 7 ... 47