Klasztor:
Dominikanie, Wronki (Zwiastowanie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 01.05.2016 00:14

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1279 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1833 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wronki

Nazwa inna/e: niem. Wronke, 1943–1945 Warthestadt

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Klasztor Franciszkanów (Zespół klasztorny dominikanów), ul. Mickiewicza 1, 64-510, Wronki, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (067)25 40 424

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Wronki

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: klasztor i kościół, ob. franciszkańskie

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1279 r.

Opis:

Fundacja księcia wlkp. Przemysła II, dokument erekcyjny wystawiono w 1279 r. (EK, 20, kol. 977).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Zwiastowanie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: poznańska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1833 r.

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.710598 16.374723 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Neumann Piotr Franciszek, Wronki, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 977

Foto

 Dawny klasztor i kościół dominikanów, obecnie zamieszkują tam franciszkanie
fot. Robson1976, za:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kosciol_klasztorny_franciszkanow2.JPG