Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wschowa (św. Józef) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 06.03.2017 00:22

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1456 r.
 • Kasata

  : 1558 r.
 • Restytucja

  1629 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 06.01.1828 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wschowa

Nazwa inna/e: niem. Fraustadt

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Klasztor Zakonu Braci Mniejszych (OFM) Franciszkanie (Klasztor bernardynów), ul. Klasztorna 2, 67-400, Wschowa, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 65 540 73 45

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubuskie, pow. wschowski, gm. Wschowa

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: klasztor i kościół pw. św. Józefa Oblubieńca ob. franciszkańskie

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1456 r.

Opis:

Fundacja Kazimierza Jagiellończyka. W XV w. został wzniesiony kościół i klasztor, pierwsze budowle wykonane zostały w konstrukcji szachulcowej. W roku 1556 klasztor został spalony przez protestantów. Po pożarze bernardyni przenieśli się do Kościana, w 1629 roku wrócili do Wschowy i odbudowali kościół i klasztor. W 1667 roku wybuchł kolejny pożar i częściowo zniszczył świątynię. W XVIII wieku nastąpiła rozbudowa klasztoru. W 1731 roku wzniesiono kaplicę Św. Krzyża, w latach 1745-1747 został założony dziedziniec odpustowy z krużgankami. Wieża kościelna została rozbudowana w 1742 roku, projekt ten wykonał Jan Józef Steuer z Rydzyny. W 1745 roku została wykonana barokowa polichromia na sklepieniach nawy oraz prezbiterium. W 1945 roku klasztor wraz z kościołem został przejęty przez franciszkanów z Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach. W 1991 przeszedł do nowej Prowincji Św. Franciszka w Poznaniu (wiki: Klasztor Franciszkanów we Wschowie)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Józef

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska = Provincia Maioris Poloniae

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: poznańska

Kasata

Kasaty przed 1772
  • : 1558 r.
Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 06.01.1828 r.
  • Opis:

   W 1835 r. obiekty zostały przekazane parafii katolickiej (EK, 20, kol. 993).

Restytucja

Restytucje przed 1772
  • Data: 1629 r.

Stan na dany moment

 • Data: 12.05.1816 r.
 • Zakonnicy:
  • Kapłani: 4
  • Laicy: 3
  • Razem: 8
 • Uwagi / Inne:

  podpisy pod lustracją:
  1. Benedictus Rediger, gwardian, 2. Patormus Milewski, wikary, 3. Cornelius Radolinski, 4. Marcellus Herndorff; laicy: 1. Matthias Lieszyński, 2. Peter Lisakowski, 3. Dominicus Weiss; służba klasztorna: 1. Anton Paul, 2. Anton Hensel, 3. Michael Koźmiński, 4. Peter Sawicki.
  Zob.D. Matyaszczyk,  Lustracje przeprowadzane w klasztorach wielkopolskich w latach 1817–1825, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. KA 12 249, "Hereditas Monasteriorum", 5, 2014, s. 371, poz. 2, 3

 • Data: 12.05.1817 r.
 • Zakonnicy:
  • Razem: 5
 • Uwagi / Inne:

  podpisy pod lustracją:
  Joannes Tacki, gwardian, Benedykt Rediger, Cornelius Radoliński, Marcellus Herrendorff, Petrus Luzakowski.
  Zob.D. Matyaszczyk,  Lustracje przeprowadzane w klasztorach wielkopolskich w latach 1817–1825, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. KA 12 249, "Hereditas Monasteriorum", 5, 2014, s. 371, poz. 2, 3

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.806962 16.314467000000036 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Górniak Marek Robert, Wschowa, Fraustadt, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 992-993