Druki

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wschowa (św. Józef)
Historia o rewolucyi królestw szwedzkiego y duńskiego po polsku wyłożona [...].
wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15
Kazania o Siedmi Sakramentach Kośćioła S[więtego] Katholickiego. Do ktorych są przydane Kazania przygodne [...] napisane od [...].
wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15
Kazanie [...] Andrzeia Chryzostoma [...] Załuskiego [...] na solenney wotywie o Duchu S. przy zaczynaiącey się elekcyi roku 1697. Dnia 15 Maja w Kollegiacie warszawskiey Swiętego Jana miane.
wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15
Postilla Catholiczna Mnieysza to iest krotkie Kazania / albo wykłady świętych ewangeliy / na każdą niedźielę / y na każde święto / przez rok cały na dwie cżęści rozdzielona [...] po wtore wydana. Przybyło też kilka kazania nowych [...] Przez [...]. , Cz. 2. , [...] Kazania na dní Swiętych [...].
wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15
Postilla Catholiczna Mnieysza to iest krotkie Kazania / albo wykłady świętych ewangeliy / na każdą niedźielę / y na każde święto / przez rok cały na dwie cżęści rozdźelona [...] po wtore wydana. Przybyło też kilka kazania nowych [...] Przez [...]. , Cz. 1.
wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15