Klasztor:
Bonifratrzy, Wysokie Litewskie skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:09

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1842 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wysokie Litewskie

Nazwa/y obecna: Wysokie

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bonifratrzy

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Joannis de Deo; Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo

Skrócona nazwa łacińska: OH

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Rodzaj zgromadzenia: męskie

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Polesie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. Zwiastowania NMP = Provincia Lithuaniae Annutiationis BMV

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1842 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.362891 23.361479 (zwiń mapę)