Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bonifratrzy, Wysokie Litewskie
Ewangeliczka polska i Ritus Unii
wprowadzono: 11.03.2015 13:10 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:10
Inwentarz OO. Bonifratrów Wysockich z wyszczegulnieniem Funduszu z opisaniem Kościoła y Ołtarzow, sprzętow Kościelnych y Zakrystcynych, z opisaniem sprzętow Infirmaryi y Apteki oraz sprzętow Refektarskich, Kuchennych, Gospodarskich, w czasie Wizyty okazan, 1804 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28
Mszał łaciński i Ritus Unii
wprowadzono: 11.03.2015 13:10 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:10
Wizyta całego Funduszu Konwentu i Szpitala Wysockiego Braci Miłosierdzia Dyecezyi Wileńskiey Gubernij Grodzieńskiey, Powiatu i Dekanatu Brzeskiego, Prowincyi Zakonney Litewskiey, za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza, odd, 1822 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28
Wizyta Całego Funduszu Konwentu i Szpitalu Wysockiego Braci Miłosierdzia Dyecezyi Wilenskiey Gubernii Grodzieńskiey Powiatu i Dekanatu Brzeskiego przez naznaczonego Wizytatora z Rządu Dyecezalnego Wileńskiego za rok 1830 odprawiona, 1831 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34