Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Cudnów (św. Jana Nepomucena) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.04.2016 02:41 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1760 - 1769 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Cudnów

Nazwa/y obecna: Чуднів = Chudniv = Czudniw

Nazwa inna/e: Czudnów; ros. Чуднов [pol. Czudniw, Czudnow, ang. Chudnov]; Чуднов-Волынский [pol. Czudnow-Wołynskij, ang. Chudnov-Volynskiy]; niem. Tschudniw

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] żytomierski, raj. [rej.] cudnowski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1760 - 1769 r.

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jana Nepomucena

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.0527 28.1122 (zwiń mapę)

Foto

 Kościół parafialny w Cudnowie (obraz Napoleona Ordy w Muzeum Narodowym w Krakowie) - czy to pobernardyński? Autor: Bulka UA. 26.10.2008. 
Za: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9D_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%BB_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2.JPG