Klasztor:
Dominikanie, Zabiały (św. Jerzy) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 07.05.2015 12:33 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1716 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1857 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Zabiały

Nazwa/y obecna: Валы́нцы

Nazwa inna/e: Wołyńce

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1716 r.

Opis:

Fundacja wojskiego połockiego Jerzego Szczyta i jego żony Anny z Hłasków.

Klasztor w Zabiałach był jednym z najbogatszych w prowincji litewsko-ruskiej. Funkcjonował przy nim nowicjat oraz dom studiów zakonnych. Dominikanie prowadzili szkołę powiatową, przekształconą później w gimnazjum. Księgozbiór klasztoru liczył 1200 dzieł, a po kasacie został przeniesiony do Połocka (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 148).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jerzy

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. witebska

Kraina historyczna: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska = Provincia Lithuano-Rutheniae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mohylewska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1857 r.
  • Opis:

   Po drugiej wojnie światowej uszkodzony klasztor został rozebrany.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 55.707778 28.185833 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167